top of page

ČESKÁ REPUBLIKA

Rady a Tipy

Každý se připravuje jinak a má jiný styl vystupování. Následující rady by měly být brány jako obecné návrhy, ne jako instrukce platící pro každého.

 

Příprava vystoupení

 • Zamyslete se nad strukturou – úvod, stať a závěr

 • Vyprávějte příběh

 • Připravte si tzv. take-home message – jednu informaci, kterou chcete, aby si publikum odneslo

 • To, co říkáte, by mělo být propejno s každodenním životem lidí v publiku

 • Uveďte, co říkáte, do kontextu

 • Humor používejte jen tehdy, kdy se to hodí

 • Vymyslete zajímavý úvod – udává tón celého vystoupení

 • Vyvolejte v lidech zvědavost

 • Vyhněte se vědecké hantýrce a nebuďte příliš vědečtí – najděte jednodušší synonyma

 • Neříkejte toho příliš – lidé jsou schopni pojmout jen omezené množství nových informací

 • Vyzkoušejte své vystoupení na někom z nevědeckého oboru (kamarádi a rodina)

 • Ujistěte se, že se vejdete do časového limitu (3 minuty)

 • Zkoušejte, zkoušejte, zkoušejte

 

Při vystoupení

 • Příchod na jeviště neuspěchejte

 • Nezačněte mluvit hned, jak vstoupíte na jeviště - udělejte menší pauzu

 • Nebuďte ztuhlý – zaujměte přirozený postoj

 • Nepřešlapujte bezdůvodně tam a zpět – rozptyluje to pozornost publika

 • Gesta by na jevišti měla být výraznější

 • Vyhněte se monotonii (například v tónu hlasu)

 • Udržujte oční kontakt s celým publikem - nedívejte se pouze jedním směrem

 

Pomůcky

 

Pomůcky NETVOŘÍ vystoupení. Jsou nástrojem, které ho PODPORUJÍ.

 

Pomůcky by MĚLY:

 • Mít smysl

 • Být všem v publiku viditelné

 • Posílit vaše klíčové poselství

 • Ilustrovat těžko pochopitelné myšlenky

 

Pomůcky by NEMĚLY:

 • Odvádět pozornost od toho, co říkáte

 • Být matoucí či příliš komplikované

 • Být nečitelné – například popisky obrázku, apod.

 

Co upoutá pozornost publika

 • Nové zajímavé informace

 • Vaše zapálení pro to, o čem mluvíte

 • Humor (vtipy, zábavné anekdoty, apod.)

 • Napětí a překvapení

 • Propojení s každodenním životem

 • Pomůcky

 • Kontroverze

 

 

Ukažte své zapálení pro vědu. Nadchněte nás.

 

Užijte si to! Toto je vaše chvíle!

bottom of page