top of page

ČESKÁ REPUBLIKA

Pravidla

Soutěžící musí:

 

1) pracovat nebo studovat v oblasti přírodních, či technických věd, medicíny nebo matematiky;

2) být starší 21 let;

3) být občanem ČR, nebo v ČR musí pracovat/studovat;

4) jejich vystoupení nesmí být delší než 3 minuty;

5) prezentovat vědecké téma;

6) prezentovat bez použití projektoru (tj. elektronické prezentace, videa, atd.);

7) zajistit bezpečnost všech svých pomůcek;

8) všechny pomůcky na jeviště přinést a odnést sám.

 

Pokud máte jakékoliv další dotazy, neváhjte nás

bottom of page